TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności


Akceptuj

Projekty zrealizowane

poleć znajomemu

Chciałbyś polecić komuś tę stronę?

Wpisz poniżej jego adres e-mail i poinformuj go o tym!

 
 
Chciałbym polecić Ci artykuł http://businessinmalopolska.pl/strona/o--projekcie-eksport/strona/Polityka-cookies/

 

Business in Małopolska – Partnership Network

Od 11 grudnia 2012r. realizowany był przez Centrum Business in Małopolska projekt Business in Małopolska - Partnership Network. Jego celem było  wzmocnienie  marki i pozycji Małopolski na Wschodzie Europy. Byl to już szósty projekt, który realizowaliśmy w ramach struktur CeBiM.

Projekt Business in Małopolska – Partnership Network , realizowany był przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego i Województwo Małopolskie i otrzymał dofinansowanie, w wysokości blisko 1,3 mln zł z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 8.2 „Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy”, a realizacja została zakończona 31 grudnia 2015r.

Podstawowym założeniem projektu było otwarcie przedstawicielstw Małopolski na Ukrainie, w Obwodzie Lwowskim, we współpracy z Lwowską Izbą Przemysłowo – Handlową, w rosyjskim Obwodzie Kaliningradzkim  , we współpracy z Fundacją Wiedzy i Technologii dla małych i średnich przedsiębiorstw Victoria oraz przy łotewskiej Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej. Dzięki powstałej sieci współpracy możliwe jest kojarzenie partnerów biznesowych, pogłębianie współpracy oraz wzmacnianie kontaktów pomiędzy instytucjami mającymi wpływ na współpracę gospodarczą.

Pomimo napiętej sytuacji geopolitycznej i zmiennych realiów gospodarczych założenia projektowe udało się zrealizować. Otwarto przedstawicielstwa Małopolski, odbyły się wizyty studyjne, strona projektowa www.malopolska.partnership.pl cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem (17895 odsłon!), wydrukowano raporty analityczne w trzech dedykowanych wersjach, a także przewodnik biznesowy Guide Book oraz ponad 2800 folderów promocyjno - informacyjnych.

Projekt Business in Małopolska. Grow with us!

Kolejnym projektem promującym Małopolskę był Business in Małopolska - Grow with us, którego dofinansowanie obejmowało okres od 1 czerwca 2012r. do 31 maja 2014r. Byl to już 5 projekt o charakterze międzynarodowym, który realizowała w partnerstwie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.

W projekcie Business in Małopolska - Grow with us skoncentrowaliśmy się na promocji konkretnych branż gospodarki. Pokazaliśmy światu, że to właśnie w Małopolsce najszybciej i najsprawniej rozwija się sfera biotechnologii, usług wspólnych i nowoczesnych technologii.

Celem projektu była promocja wybranych obszarów gospodarki i pod tym kątem wzmocnienie wizerunku Małopolski w międzynarodowym środowisku. Business in Małopolska - Grow with us zaprezentowano najszybciej i najprężniej rozwijające się w Małopolsce branże biotechnologii, nowoczesnych technologii oraz usług wspólnych.

Dla kogo: projekt skierowany był do środowisk biznesowych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Azji, Europie oraz na Bliskim Wschodzie

Rezultaty: podstawowym rezultatem był wzrost liczby zagranicznych inwestorów w Małopolsce. Projekt przyniósł także nowy wizerunek regionu, jako miejsca, w którym przy pełnym poparciu i współpracy władz lokalnych rozwijane są nowoczesne branże gospodarki, opierające się o nowoczesne i innowacyjne technologie.

Działania projektowe były w głównej mierze skoncentrowane na bezpośrednim uczestnictwie w międzynarodowych konferencjach i na targach związanych z nowoczesnymi technologiami oraz z branżą outsourcingową oraz na organizacji własnych eventów promujących potencjał Małopolski. Promocja opierała się na kampaniach medialnych w TV oraz Internecie, a także za pośrednictwem wydawnictw pokładowych popularnych linii lotniczych. Tradycyjnie już wydano anglojęzyczne uaktualnione raporty analityczne na temat Małopolski.

Czas realizacji: 1 czerwca 2012 – 31 maja 2015

Wartość projektu: ponad 2,3 miliona złotych

 

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Business in Małopolska. Inwestycja w Przyszłość

Promujemy małopolską gospodarkę. Od stycznia 2011 r. ruszył nowy projekt Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Województwa Małopolskiego i Krakowskiego Parku Technologicznego: „Business in Małopolska. Inwestycja w Przyszłość”.

Celem projektu, podobnie jak w Business in Małopolska obecnie realizowanym jest  propagowanie i  utrwalenie marki gospodarczej regionu na rynkach zagranicznych, poprzez promocję potencjału inwestycyjnego i eksportowego Małopolski. Dzięki Business in Małopolska Inwestycja w Przyszłość gospodarcza marka regionu zostanie zaprezentowana na międzynarodowych imprezach w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Chinach i w Europie Zachodniej.

Projekt jest skierowany do odbiorców decydujących o inwestycjach w najważniejszych sektorach gospodarki Małopolski, czyli w branży IT, centrów usług wspólnych, centrów transferu wiedzy i technologii, B&R, biotechnologicznej.  Oferta skierowana jest również do małopolskich firm poszukujących najatrakcyjniejszych rynków zbytu dla swoich towarów i usług.

Projekt Business in Małopolska Inwestycja w Przyszłość pozwoli przede wszystkim wykreować stabilną pozycję społeczno – gospodarczą Małopolski na świecie, a to przełoży się na wzrost inwestycji zagranicznych w regionie. Małopolska ma więc szansę na zdecydowaną poprawę swojej konkurencyjności w Europie. Ponad to planowanym efektem realizacji projektu będzie m.in. wzmocnienie współpracy instytucji odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy w Małopolsce, rozwój tych sektorów przemysłu, które są najkorzystniejsze ze względu na specyfikę regionu.

Projekt zakłada miedzy innymi udział Małopolski na międzynarodowych targach i konferencjach, organizację eventów na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, promujących potencjał inwestycyjny i eksportowy regionu oraz aktualizację oferty dla inwestorów i eksporterów.

Czas realizacji: 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2012

Wartość projektu: ponad 2,5 miliona złotych

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013, Działanie 8.1.

 

Business in Małopolska

projekt realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego i Województwo Małopolskie.
Celem projektu jest stworzenie i utrzymanie wizerunku Małopolski jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów. Projekt ma wypromować regionalną ofertę inwestycyjną na rynkach zagranicznych.

Dla kogo: oferta przeznaczona jest dla  menadżerów firm zagranicznych oraz osób i instytucji związanych z rynkiem inwestycji.
Czas realizacji: czerwiec 2010 – marzec 2011.
Rezultaty projektu: dzięki działaniom realizowanym w ramach projektu wypromowana zostanie oferta inwestycyjna regionu. Wzrośnie zainteresowanie Małopolską - atrakcyjnym miejscem lokowania zagranicznych inwestycji.
Wartość projektu: 1 315 800 złotych.
Źródło finansowania: środki Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 8.1.

W ramach projektu Business in Małopolska do współpracy zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie regionu.
Oferujemy:
•    przygotowanie specjalistycznych opracowań dotyczących gospodarki regionalnej;
•    dostęp do bazy ofert nieruchomości inwestycyjnych na terenie Małopolski;
•    pomoc w kontaktach z administracją lokalną;
•    informacje na temat oferty inwestycyjnej województwa;
•    informacje o pomocy publicznej dla inwestorów, strefach inwestycyjnych, funduszach unijnych i grantach;
•    doradztwo w zakresie rekrutacji pracowników, kontaktu ze szkołami wyższymi, procedur prawnych i administracyjnych;
•     promocję przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Invest in Małopolska

Projekt realizowany w latach 2008 - 2010 przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego, Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny w ramach inicjatywy Business in Małopolska.

Celem projektu było stworzenie i utrzymanie wizerunku Małopolski jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów. Projekt miał wypromować regionalną ofertę inwestycyjną na rynkach zagranicznych. Oferta przeznaczona była dla  menadżerów firm zagranicznych oraz osób i instytucji związanych z rynkiem inwestycji.

Czas realizacji:  wrzesień 2008 – październik 2010.

Rezultaty projektu: dzięki działaniom realizowanym w ramach projektu wypromowana została oferta inwestycyjna regionu. Wzrosło zainteresowanie Małopolską - atrakcyjnym miejscem lokowania zagranicznych inwestycji.

Wartość projektu: 1 341 714,94 złotych

Źródło finansowania: środki Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 8.1.

 

Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej

Projekt realizowany w latach 2009 - 2010 przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego i Województwo Małopolskie i ramach inicjatywy Business in Małopolska.

Celem projektu było stworzenie rozpoznawalnej na świecie gospodarczej marki regionu poprzez wypromowanie małopolskiej oferty eksportowej oraz zbudowanie systemu monitorowania i wspierania działań eksportowych.

Oferta przeznaczona była dla  zagranicznych przedsiębiorstw zainteresowanych nawiązaniem trwałej współpracy z firmami z Małopolski.

Czas realizacji: styczeń 2009 – sierpień 2010.

Rezultaty projektu: wykreowanie oraz wzmocnienie wizerunku Małopolski jako ważnego miejsca na gospodarczej mapie kraju i świata. Zostały nawiązane kontakty pomiędzy eksporterami z Małopolski, a kontrahentami z rynków zagranicznych. Utworzono bazę wiarygodnych partnerów biznesowych, powstał kompleksowy system obsługi inwestorów.

Wartość projektu: 1 144 063,26 złotych

Źródło finansowania: środki Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 8.1.