logo

Linki

Użyteczne kontakty
Instytucje krajowe

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
www.paiz.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Krajowa Izba Gospodarcza
www.kig.pl

Główny Urząd Statystyczny
www.stat.gov.pl

Głowna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
www.gddkia.gov.pl


Ministerstwo Rozwoju
www.mr.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Portal Promocji Eksportu
www.trade.gov.pl  

 

Kraków i Małopolska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
www.malopolskie.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki
www.malopolska.uw.gov.pl

Urząd Miasta Krakowa
www.bip.krakow.pl
www.krakow.pl

Wojewódzki Urząd Pracy  Zespół ds. realizacji Projektu INWESTOR

www.wup-krakow.pl

 

Małopolskie instytucje regionalne

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
www.marr.pl

Krakowski Park Technologiczny Specjalna Strefa Ekonomiczna
www.kpt.krakow.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
www.iph.krakow.pl

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa w Krakowie
www.bpcc.org.pl

Amerykańsko – Polska Izba Handlowa
www.amcham.pl

NordicHause
www.nordichouse.pl

ASPIRE - Association of IT & Business Process Services Companies
www.aspire.org.pl


Fundusze Unii Europejskiej 2014-2020 (poziom regionalny)

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
www.mcp.malopolska.pl

Fundusze Europejskie w Małopolsce (FEM)
www.wrotamalopolski.pl

Aktualizacja:
22|03|2016