TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności


Akceptuj

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

poleć znajomemu

Chciałbyś polecić komuś tę stronę?

Wpisz poniżej jego adres e-mail i poinformuj go o tym!

 
 
Chciałbym polecić Ci artykuł http://businessinmalopolska.pl/strona/Malopolskie-Obserwatorium-Rozwoju-Regionalnego/

 

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego opracowuje badania, analizy i ekspertyzy dotyczące kwestii społecznych, rozwoju regionalnego i gospodarki województwa małopolskiego.

Najnowsze publikacje:

Wymiana handlowa stanowi jeden z kluczowych elementów gospodarki krajowej. Widoczna, stała tendencja związana z rozwojem tak importu jak i eksportu, to wynik coraz silniejszych aktywności firm w kontaktach z zagranicznymi partnerami. Systematycznie, rok do roku, zwiększa się eksport zarówno w skali kraju jak i w województwie małopolskim – w 2016 roku wzrost w skali Polski wyniósł 4,4 mld euro, a w Małopolsce 0,3 mld euro. Podobnie w przypadku przywożonych towarów i usług, tak Małopolska, jak i Polska systematycznie zwiększają wartość importu. W roku 2016, podobnie jak w latach poprzednich, saldo bilansu handlowego było dodatnie (wywóz większy niż przywóz). Co dodatkowo cieszy, Małopolskę w 2016 roku cechowała wyższa dynamika wzrostu eksportu i importu, niż Polskę.

 

 

 

Analiza dynamiki handlu międzynarodowego Małopolski na tle pozostałych województwa        oraz Polski wraz z 3 scenariuszami rozwoju małopolskiego eksportu do 2020 roku. Tegoroczne badanie zostało także wzbogacone o wywiady z małopolskimi eksporterami pod kątem ich planów ekspansji oraz potrzeb jak również z ekspertami wspierającymi umiędzynaradawianie małopolskich firm.       

 

 

 

 

 

 

Pracownicy Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego opracowali cykl analiz składający się na obraz migracji do i z województwa małopolskiego. Celem badania był chęć dokonania pogłębionej diagnozy zjawiska migracji zarobkowych występujących na terenie Małopolski, zarówno z perspektywy osób wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających do pracy w województwie oraz migrantów powrotnych w latach 2004–2016.

 

 

 

 

 

 

Raport Ruch migracyjny w Małopolsce – migranci powrotni koncentruje się na zagadnieniu migracji powrotnych do województwa małopolskiego. Podjęto w nim próbę charakterystyki powrotów  do Małopolski pod kątem ich przyczyn, trwałości, a także związanych z nimi wyzwań i szans.
 

 

 

 

Komisja Europejska jak co roku tak i w 2017 publikuje regionalną tablice wyników innowacji, dzięki której istnieje możliwość porównania poziomu innowacji w skali regionalnej. Polska w skali ogólnoeuropejskiej znajduje się w gronie państw o ‘umiarkowanym stopniu innowacji’. W skali regionalnej również i Małopolska należy do ‘umiarkowanych innowatorów’. Wynik poszczególnych regionów jest sumą wszystkich punktów jakie uzyskały w poszczególnych kategoriach innowacyjności.

 

 

 

 

Startup Polska jest jedyną organizacją w Polsce, która corocznie bada poziom rozwoju startupów w Polsce. Dane dotyczące Polski publikowane przez Startup Polska wykorzystywane są w międzynarodowych raportach np. European Startup Monitor. W tegorocznym badaniu wzięło udział 621 startupów (z 764 zakwalifikowanych do badania), jest to wzrost względem 539 w roku poprzednim (wzrost o 14%) i 423 w roku 2015 (wzrost o 32%). W 90% przypadków ankietę badawczą wypełnili założyciele, współzałożyciele, wspólnicy lub dyrektorzy zarządzający. Badanie jest niereprezentatywne, ale wysoka liczebność próby pozwala na wyciągnięcie ogólnych wniosków.