logo

Srebrna Małopolska innowacji

W 2016 roku Bank Millennium rozpoczął autorskie badanie potencjału innowacyjności polskich województw, a wnioski zawarł w raporcie „Indeks Millennium - Potencjał Innowacyjności Regionów”.  

Od tego czasu eksperci banku przeprowadzają tę analizę corocznie, co pozwala śledzić tempo i kierunek rozwoju regionów w Polsce. Wyniki zaprezentowanie w raporcie co roku stają się podstawą do rozpoczęcia dyskusji na temat szans i barier w rozwoju
innowacyjności w poszczególnych częściach kraju. Pierwsza piątka najbardziej innowacyjnych województw w Polsce
pozostaje niezmieniona od trzech lat. To województwa – mazowieckie, małopolskie, pomorskie, dolnośląskie oraz lubelskie

czytaj więcej