logo

Zbuduj EXPO 2020 w Dubaju

Organizatorzy EXPO 2020 w Dubaju deklarują dużą otwartość na współpracę przy realizacji projektu EXPO z firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Stworzona została interaktywna platforma internetowa służąca nawiązywaniu współpracy handlowej i gospodarczej sektorów B2B, B2C oraz B2G przy realizacji projektów związanych z tworzeniem infrastruktury oraz obsługą Wystawy.

Rada Ministrów powierzyła prezesowi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Tomaszowi Pisuli funkcję Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju (ZEA). W związku z tym, organizatorem udziału Polski w wystawie została PAIH, a pieczę nad realizującą zadania będzie sprawować Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Czytaj więcej