TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności


Akceptuj

Polska Strefa Inwestycji - nowe przepisy

Polska Strefa Inwestycji - nowe przepisy

Program wsparcia dla firm realizujących nowe inwestycje

poleć znajomemu

Chciałbyś polecić komuś tę stronę?

Wpisz poniżej jego adres e-mail i poinformuj go o tym!

 
 
Chciałbym polecić Ci artykuł http://businessinmalopolska.pl/aktualnosci/polska-strefa-inwestycji-nowe-przepisy

 

Kto decyduje o udzieleniu wsparcia?

Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy -  wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

Na co można uzyskać ulgę podatkową?

Ulgę podatkową na podstawie Ustawy o wspieraniu  nowych inwestycji mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne polegające na:

 •     utworzeniu nowego zakładu
 •     zwiększeniu zdolności produkcyjnej
 •     wprowadzeniu nowych produktów
 •     wdrożeniu zasadniczej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego.

Jaka jest wysokość ulgi podatkowej?

Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

 •     35% dla dużych
 •     45% dla średnich
 •     55% dla małych i mikro  przedsiębiorstw.

Gdzie można inwestować?

Inwestycja może zostać przeprowadzona na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). Nowa ustawa zerwała z pojęciem specjalnej strefy ekonomicznej, czyli wydzielonego obszaru, na którym inwestowanie wiązało się z możliwością otrzymania pomocy publicznej.

Na jak długo otrzymuje się zwolnienie podatkowe?

Czas na wykorzystanie pomocy publicznej wynosi tyle samo dla wszystkich firm:

 •     12 lat (od dnia otrzymania decyzji o wsparciu)
 •     15 lat na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej

Jakie projekty inwestycyjne mogą otrzymać pomoc publiczną?

Pomoc publiczną mogą otrzymać: wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz.  niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.
Pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące m.in. działalność gospodarczą w zakresie: handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier.

Jakie kryteria muszą spełniać projekty inwestycyjne żeby otrzymać pomoc publiczną? 

Żeby otrzymać pomoc publiczną, projekt inwestycyjny musi spełnić określone kryteria ilościowe
 i jakościowe. Kryteria ilościowe (konieczna do poniesienia wysokość nakładów inwestycyjnych) są uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana, miejsca inwestycji oraz  wielkości przedsiębiorstwa.

 •     minimalne nakłady inwestycyjne dużych firm – od 10 mln zł do 100 mln zł
 •     minimalne nakłady inwestycyjne  średnich firm – od 2 mln zł do 20 mln zł
 •     minimalne nakłady inwestycyjne małych firm – od  500 tys.  zł do 5 mln
 •     minimalne nakłady inwestycyjne mikroprzedsiębiorstw – od  200 tys. zł do 2 mln zł

W średnich miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz w gminach graniczących z takimi miastami, minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą odpowiednio: 10 mln zł/ duża firma, 2 mln zł/ średnia firma, 500 000 zł/ mała firma, 200 000 zł/mikro. Dotyczy to  następujących miast i gmin na obszarze zarządzanym przez KPT:
- Chrzanów oraz gminy: Trzebinia, Alwernia, Babice, Libiąż
- Gorlice oraz gminy:  Gorlice, Sękowa
- Nowy Sącz oraz gminy:  Chełmiec, Kamionka Wielka, Nawojowa, Stary Sącz, Podegrodzie
- Nowy Targ oraz gminy: Nowy Targ, Szaflary
- Tarnów oraz gminy: Tarnów, Lisia Góra, Skrzyszów, Wierzchosławice, Żabno
- Zakopane oraz gminy: Poronin, Bukowina Tatrzańska, Kościeliska
- Jędrzejów oraz gminy:  Imielno, Sobków, Małogoszcz, Oksa, Nagłowice, Sędziszów, Wodzisław

Kryteria jakościowe przedstawia poniższa tabela:Inne ważne informacje:

Wysokość pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego) jest obliczana na podstawie wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych na realizację nowego projektu  lub dwuletnich kosztów nowoutworzonych miejsc pracy.
Pomoc udzielana na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji stanowi pomoc regionalną. Może być  łączona z innymi formami wsparcia pod warunkiem nie przekroczenia wyznaczonych limitów: 35% dla dużych, 45% dla średnich, 55% dla małych.
Jeden przedsiębiorca może realizować kilka inwestycji w oparciu o kolejne Decyzje o wsparciu.
Utrzymanie warunków na jakich przedsiębiorca otrzymał Decyzję o wsparciu (zarówno ilościowych jak i jakościowych) co do zasady trwa 5 lat dla dużych firm oraz 3 lata dla firm z sektora MŚP.
Krakowski Park Technologiczny obejmuje opieką poinwestycyjną wszystkie firmy, którym wydaje Decyzję o wsparciu.
Przedsiębiorstwa otrzymujące Decyzje o wsparciu ponoszą opłatę wyliczaną na podstawie następującego wzoru:

  K= ((x_n*N)/t)
K - wysokość rocznego wynagrodzenia
xn - współczynnik nakładów
N - nakłady inwestycyjne zadeklarowane przez inwestora w złotych lub dwuletnie koszty pracy
t - okres obowiązywania Decyzji o wsparciu w latach

Wartość współczynnika xn wynosi:

 •     dla mikro i małego przedsiębiorcy 1,3%
 •     dla średniego przedsiębiorcy 1,4%
 •     dla dużego  przedsiębiorcy 1,5%

    w wypadku reinwestycji wartość współczynnika dla wszystkich przedsiębiorców wynosi 1%

Informacje jak uzyskać decyzję o wsparciu:
Jacek Bielawski
+48 696 456 680
strefa@kpt.krakow.pl


Justyna Czyszek
+48 690 950 600
strefa@kpt.krakow.pl