TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności


Akceptuj

Nowelizacja ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych – rząd przyjął projekt

Nowelizacja ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych – rząd przyjął projekt

7 października rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Firma, której zostanie cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie, będzie musiała zwrócić otrzymaną pomoc publiczną. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

poleć znajomemu

Chciałbyś polecić komuś tę stronę?

Wpisz poniżej jego adres e-mail i poinformuj go o tym!

 
 
Chciałbym polecić Ci artykuł http://businessinmalopolska.pl/aktualnosci/nowelizacja-ustawy-o-specjalnych-strefach-ekonomicznych-rzd-przyj-projekt-

 

W czasie globalnego kryzysu ekonomicznego w ostatnich latach wiele firm działających w strefach musiało ograniczyć produkcję, a tym samym zatrudnienie. Przedsiębiorcy zagrożeni cofnięciem zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE występowali o „wygaszenie” zezwolenia, uznając, że uchroni ich to przed koniecznością zwrotu pobranej pomocy publicznej.

Projekt zmiany ustawy definiuje pojęcie "pomoc publiczna" - jest nią zwolnienie od podatku dochodowego. Przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o anulowanie zezwolenia tylko i wyłącznie, gdy przed dniem złożenia wniosku nie korzystał ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie zezwolenia.

Roszczenia związane ze zwrotem pomocy publicznej (zwolnień podatkowych) będą się przedawniały po 10 latach (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorca skorzystał ze zwolnień podatkowych). Przedsiębiorca do czasu zwrotu pomocy nie będzie mógł uzyskać nowego zezwolenia. Zakłada się możliwość cofnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy. Autorzy projektu tłumaczą, że dla przedsiębiorcy - który rozpoczął korzystanie ze zwolnień podatkowych, ale przewiduje, że nie będzie w stanie spełnić zobowiązań - korzystniejszym rozwiązaniem może być rezygnacja z zezwolenia jeszcze przed upływem terminu spełnienia jego warunków, ponieważ ograniczy to wysokość odsetek od zwracanej pomocy.

W proponowanym kształcie ustawy do zadań zarządzających SSE będzie należała m.in. współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi i wyższymi w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej i programów do potrzeb pracodawców.

Zmieniono też rozporządzenie łagodząc kryteria, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną. Chodzi o obniżenie minimalnych progów dotyczących wielkości nakładów inwestycyjnych oraz liczby tworzonych nowych miejsc pracy. Obecne kryteria stopy bezrobocia stanowią, bowiem barierę w uzyskaniu wsparcia na inwestycje o mniejszej skali, które są podejmowane przez małe i średnie firmy.

Od 1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. złagodzone wymagania będą uzależnione od poziomu stopy bezrobocia. W przypadku włączenia do specjalnej strefy ekonomicznej gruntów prywatnych położonych w powiatach o stopie bezrobocia równej lub niższej od średniej krajowej progi zostały zmniejszone o 20 proc., a w pozostałych powiatach o 30 proc. Na przykład w powiecie, gdzie bezrobocie jest równe lub niższe od 60 proc. średniej krajowej (ale nie wyższe niż średnia krajowa), przedsiębiorca powinien zobowiązać się do utworzenia co najmniej 400 nowych miejsc pracy lub zadeklarować minimum 280 mln zł kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dla inwestycji w powiatach o stopie bezrobocia wyższej niż 160 proc. średniej krajowej, ale nie wyższej niż 200 proc. - będzie to co najmniej 105 nowych miejsc pracy lub 70 mln kosztów inwestycyjnych. Inwestycje w powiatach o poziomie bezrobocia wyższym niż 200 proc. średniej krajowej, lecz nieprzekraczającym 250 proc. - wymagane będzie utworzenie, co najmniej 70 nowych miejsc pracy lub poniesienie kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości, co najmniej 50 mln zł. Dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego (tzw. obszar Polska Wschodnia) wymagania będą obniżone o 30 proc.

8 października 2014