logo

MOT ogłasza nabór do udziału w imprezach targowych

Małopolska Organizacja Turystyczna w ramach projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne” ogłasza nabór do udziału w imprezach targowych, które będą realizowane w I półroczu 2018r.

Oferta MOT kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej na terenie Małopolski, prowadzących działalność w obszarach: turystyki biznesowej, turystki uzdrowiskowej i medycznej, turystki sportowo-rekreacyjnej.

Oto wykaz planowanych imprez targowych.

Targi krajowe:
-Tour Salon w Poznaniu – 9-11.02.2018 r.
-Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego Globalnie w Katowicach – 23-25.03.2018 r.

Targi zagraniczne:
- MITT w Moskwie – 13-15.03.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wparcia oraz procedury zgłoszeń określa Regulamin Rekrutacji, który można znaleźć na TUTAJ. Znajdą tam Państwo także listę wszystkich targów realizowanych w ramach projektu, wzór umowy oraz dwa formularze zgłoszenia: na targi krajowe i na targi zagraniczne.

Zgłoszenia należy wysyłać do 3 stycznia 2018 r. na adres mailowy: rekrutacja@mot.krakow.pl, drogą pocztową na adres: Małopolska Organizacja Turystyczna, Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków lub osobiście w biurze MOT.

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się z p. Karoliną Jawor  (MOT):
email: karolinaj@mot.krakow.pl
tel.: 12 421 16 04

Źródło: Małopolska Organizacja Turystyczna, 19I12I2017