logo

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2017

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach: 1)    mały przedsiębiorca 2)    średni przedsiębiorca 3)    duży przedsiębiorca

Małopolska Nagroda Gospodarcza jest przyznawana, jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem  nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie.

Informacja o Małopolskiej Nagrodzie Gospodarczej

Warunki, jakie winni spełniać kandydaci określa Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej.

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i mają prawo używać we wszelkich materiałach filmowych i reklamowych tytuł „ Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017 w kategorii mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”.

Laureaci zostają zgłoszeni przez Marszałka Województwa Małopolskiego do Nagrody Gospodarczej przyznawanej przez Prezydenta RP.

Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w wersji papierowej i elektronicznej, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Rady Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2017 r.
Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Małopolska Nagroda Gospodarcza 2017”

na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
Ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

lub składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego: III piętro, pokój 352 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)
Osoba do kontaktu:
Patrycja Krasińska, tel. 12 63 03 225, e-mail: patrycja.krasinska@umwm.pl
www.malopolskie.pl
www.businessinmalopolska.pl

CeBiM, 08|05|2017

Bądź na bieżąco i dołącz do nas na Facebook'u! Otrzymuj powiadomienia o aktualnościach i artykułach tematycznych. Poinformujemy Cię o możliwościach zapisu na konferencje i wydarzenia dla przedsiębiorców.

Wystarczy, że klikniesz poniżej: