logo

Małopolska jednym z 3 polskich regionów ze wzrostem liczby ludności do 2035

Małopolska, obok Mazowsza i Pomorza, nie odnotuje spadku liczby ludności do 2035 r., czego niestety, w mniejszym lub większym stopniu, doświadczą pozostałe polskie regiony.

Według prognoz demograficznych sporządzonych przez GUS do 2035 roku liczba ludności Polski zmniejszy się do 36 mln. Jest to spadek o 6,3% w stosunku do bieżącej liczby populacji. Co istotne, spadek ten w niejednakowym stopniu dotknie poszczególne województwa. Zgodnie z prognozą GUS do 2035 roku przyrost ludności odnotowany zostanie jedynie w przypadku trzech województw: mazowieckiego (wzrost o 4,3%), pomorskiego (wzrost 1,0%) oraz małopolskiego (wzrost o 0,6%).
 

Źródło:   Portal Promocji Eksportu